Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

halftone
halftone
2304 92ff 500
Reposted frommarronek marronek viamauak mauak
halftone
1158 7402

June 16 2015

halftone
halftone

June 12 2015

halftone
3306 b343
Reposted fromaniczorka aniczorka viabvllshit bvllshit

June 09 2015

halftone

June 08 2015

halftone
7656 0fe1
Reposted frommarud marud viawishlist wishlist
halftone
7887 708e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
halftone
6182 07c3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
halftone
6553 3bd2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawishlist wishlist
halftone
3304 3e32 500
halftone
6347 f55f
halftone

June 06 2015

halftone
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vialentilka lentilka
halftone
0522 bb9c 500
Reposted fromkarna karna vialentilka lentilka
halftone
4583 3567
Reposted fromkruxx kruxx vialentilka lentilka
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado vialentilka lentilka

June 04 2015

halftone
I niech mi nikt nie wmawia, że seks nie jest ważny w związku. Jest ważny a nawet bardzo ważny. Bo nie oszukujmy się ale cholernie zbliża do siebie ludzi, łamie w nas bariery wstydu, uwalnia naszą intymność. Jeżeli leżysz z partnerem, oglądacie film lub coś innego on cie zaczyna kiziać, miziać, całować a ty nic nie czujesz, żadnego drgnięcia ani zacisku między udami to coś jest nie tak. Bo kurczę jak on cię dotknie to masz mieć mokro w majtkach, ma cię ściskać i podniecać. Masz w łóżku krzyczeć, jęczeć, być wyuzdana a nawet masz być sukowata. Ale nie zapomnij, że to dotyczy tylko relacji w łóżku. Na co dzień ma cie szanować, przytulać, całować, dzwonić,otwierać drzwi, mówić jak pięknie wyglądasz i kochać z całego serducha.  
— troubles's soup.
Reposted fromtroubles troubles viaotworzwrota otworzwrota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl