Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

8745 2dbe
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
halftone
3996 0c59 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viashakeme shakeme
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
5545 ca4e 500
8433 58c6
halftone
Reposted frompoznan poznan viashakeme shakeme
halftone
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viashakeme shakeme

July 02 2015

0589 4d05

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack
halftone
6094 8091 500

June 30 2015

halftone

June 29 2015

halftone
4726 f8c3
Reposted frompursuit pursuit viawrazliwa wrazliwa
halftone
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viawrazliwa wrazliwa

June 28 2015

halftone
2021 7f22
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma

June 24 2015

halftone
0276 73b8
Reposted fromhaveacigar haveacigar viarudawiedzma rudawiedzma
halftone
1721 9d51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudawiedzma rudawiedzma

June 20 2015

7444 971c
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyrlane satyrlane
halftone
3986 5c55
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawrzaca wrzaca

June 18 2015

9219 823e 500

toryburch:

B is for Bountiful Blooms

Some petal love for Mother’s Day…

Photographed by Michael Hampton

Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze vianadelle nadelle
halftone
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline vianadelle nadelle
halftone
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen vianadelle nadelle
halftone
6936 560a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...